Download the PHP package mews/pos without Composer

On this page you can find all versions of the php package mews/pos. It is possible to download/install these versions without Composer. Possible dependencies are resolved automatically.

FAQ

After the download, you have to make one include require_once('vendor/autoload.php');. After that you have to import the classes with use statements.

Example:
If you use only one package a project is not needed. But if you use more then one package, without a project it is not possible to import the classes with use statements.

In general, it is recommended to use always a project to download your libraries. In an application normally there is more than one library needed.
Some PHP packages are not free to download and because of that hosted in private repositories. In this case some credentials are needed to access such packages. Please use the auth.json textarea to insert credentials, if a package is coming from a private repository. You can look here for more information.

  • Some hosting areas are not accessible by a terminal or SSH. Then it is not possible to use Composer.
  • To use Composer is sometimes complicated. Especially for beginners.
  • Composer needs much resources. Sometimes they are not available on a simple webspace.
  • If you are using private repositories you don't need to share your credentials. You can set up everything on our site and then you provide a simple download link to your team member.
  • Simplify your Composer build process. Use our own command line tool to download the vendor folder as binary. This makes your build process faster and you don't need to expose your credentials for private repositories.
Please rate this library. Is it a good library?

Informations about the package pos

Türk bankaları için sanal pos paketi (PHP)

Version Monthly Downloads License PHP Version Require

Bu paket ile amaçlanan; ortak bir arayüz sınıfı ile, tüm Türk banka sanal pos sistemlerinin kullanılabilmesidir.

Ana başlıklar

Ozellikler

Farkli Gateway'ler Tek islem akisi

Latest updates

Son yapılan değişiklikler için CHANGELOG.

Minimum Gereksinimler

Kurulum

Kütüphane belli bir HTTP Client'ile zorunlu bağımlılığı yoktur. PSR-18 HTTP Client standarta uyan herhangi bir kütüphane kullanılabilinir. Projenizde zaten kurulu PSR-18 uygulaması varsa otomatik onu kullanır.

Veya hızlı başlangıç için:

Diğer PSR-18 uygulamasını sağlayan kütühaneler: https://packagist.org/providers/psr/http-client-implementation

Unit testler çalıştırma

Projenin root klasoründe bu satırı çalıştırmanız gerekiyor

Örnek ödeme kodu

config.php (Ayar dosyası)

form.php (kullanıcıdan kredi kart bilgileri alındıktan sonra çalışacak kod) **response.php (gateway'den döndükten sonra çalışacak kod)**

Farkli Banka Sanal Poslarini Eklemek

Kendi projenizin dizinindeyken

ya da;

Projenizde bir ayar dosyası oluşturup (pos_ayarlar.php gibi), paket içerisinde ./config/pos.php dosyasının içeriğini buraya kopyalayın.

Bundan sonra nesnemizi, yeni ayarlarımıza göre oluşturup kullanmamız gerekir. Örnek:

Ornek Kodlar

/examples dizini içerisinde.

3D ödeme örnek kodlar genel olarak kart bilgilerini website sunucusuna POST eder (index.php => form.php), ondan sonra da işlenip gateway'e yönlendiriliyor. Bu şekilde farklı bankalar arası implementation degişmemesi sağlanmakta (ortak kredi kart formu ve aynı işlem akışı). Genel olarak kart bilgilerini, website sunucusuna POST yapmadan, direk gateway'e yönlendirecek şekilde kullanılabilinir (genelde, banka örnek kodları bu şekilde implement edilmiş). Fakat,

Troubleshoots

Session sıfırlanması

Cookie session kullanığınızda, kullanıcı gatewayden geri websitenize yönlendirilidiğinde session sıfırlanabilir. Response'da samesite değeri set etmeniz gerekiyor. çözüm.

Shared hosting'lerde IP tanımsız hatası

Shared hosting'lerde Cpanel'de gördüğünüz IP'den farklı olarak fiziksel sunucun bir tane daha IP'si olur. O IP adres Cpanel'de gözükmez, hosting firmanızdan sorup öğrenmeniz gerekmekte. Bu hatayı alırsanız hosting firmanın verdiği IP adrese'de banka gateway'i tarafından izin verilmesini sağlayın.

Debugging

Kütühane PSR-3 standarta uygun logger uygulamayı destekler. Örnekler: https://packagist.org/providers/psr/log-implementation .

Monolog logger kullanım örnegi:

Genel Kultur

NonSecure, 3D Secure, 3DPay ve 3DHost ödeme modeller arasındaki farklar

Otorizasyon, Ön Otorizasyon, Ön Provizyon Kapama İşlemler arasındaki farklar

Refund ve Cancel işlemler arasındaki farklar

Docker ile test ortami

Makinenizde Docker kurulu olmasi gerekiyor. Projenin root klasöründe docker-compose up komutu çalıştırmanız yeterli. Note: localhost port 80 boş olması gerekiyor. Sorunsuz çalışması durumda kod örneklerine http://localhost/akbank/3d/index.php şekilde erişebilirsiniz. http://localhost/ URL projenin examples klasörünün içine bakar.

Yol Haritası

Değerli yorum, öneri ve katkılarınızı

Sorun bulursanız veya eklenmesi gereken POS sistemi varsa lütfen issue oluşturun.

License

MIT


All versions of pos with dependencies

PHP Build Version
Package Version
Requires php Version >=7.2.5
ext-simplexml Version *
ext-dom Version *
ext-json Version *
ext-openssl Version *
php-http/discovery Version ^1.14
psr/http-client-implementation Version *
psr/log Version ^1.1 || ^2.0 || ^3.0
symfony/http-foundation Version ^5.0 || ^6.0
symfony/serializer Version ^5.0 || ^6.0
Composer command for our command line client (download client) This client runs in each environment. You don't need a specific PHP version etc. The first 20 API calls are free. Standard composer command

The package mews/pos contains the following files

Loading the files please wait ....